UBND quận 7, TP.HCM vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn quận trong giai đoạn bình thường mới. Theo đó, quận 7 sẽ cho người dân ở 2 phường là Tân Phong và Tân Phú luyện tập thể dục ngoài trời trong 10 ngày tại một số địa điểm quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *