Ngày 2/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Kết luận số 223 thống nhất chủ trương vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Để hiểu rõ hơn về chủ trương vận động nguồn quỹ này, phóng viên vừa có PV nhanh bà Phan Hồng Hạnh, PGĐ Sở LĐ-TBXH tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *