Dịch bệnh Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Phát huy vai trò của báo chí, cùng với các cơ quan Báo chí trong cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, Đài PT – TH Vĩnh Long đã luôn nỗ lực trong công tác tuyên truyền, góp phần cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *