Chính phủ vừa ban hành NQ 116 về chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BH thất nghiệp. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *