Nhằm góp phần cùng Vĩnh Long thực hiện công tác phòng chống dịch, chiều 04/01, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm ở thành phố HỒ Chí Minh đã đến Vĩnh Long phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *