Tiêm vaccine ngừa Covid-19 được xác định là một trong những giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, mấy ngày qua, khi địa phương thông tin tổ chức tiêm xin diện rộng, người dân trong tỉnh đã kịp thời đăng ký tiêm để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dich Covid-19. Ghi nhận của CTV THVL tai huyện Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *