Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Hồ cho biết, hiện có 8/15 xã có khu vực bị phong tỏa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *