Tại Đồng Tháp, sau gần 1 tháng triển khai thí điểm mô hình điều trị F0 nhẹ tại nhà, bước đầu đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Qua đó cho thấy, trong cuộc chiến với dịch bệnh, không chỉ có sự nỗ lực của lực lượng y tế mà còn có cả quá trình vượt qua khó khăn của chính người bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *