Với hơn 6.000 F0 đang được quản lý điều trị tại nhà, trung bình mỗi trạm y tế quản lý, điều trị khoảng 50 F0 và hơn 100 F1. Với nhân lực chỉ khoảng 5 – 6 người, vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, vừa phụ trách công tác phòng chống dịch, gây áp lực không nhỏ cho tuyến y tế cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *