Sáng 27/7, CA tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ CA và CT UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *