Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là các đối tượng rất cần sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội. Nhằm góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo an sinh xã hội, giúp người dân giảm bớt khó khăn, chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM phát động, được Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long tích cực hưởng ứng. Đây cũng là 1 trong những chương trình tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long thi đua thực hiện, nhằm lập thành tích kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956-15/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *