Tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc thống nhất bổ sung cho người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân di chuyển giữa Đồng Nai và TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *