Thực hiện công văn số 2209 ngày 10/05/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong những ngày qua, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự trên địa bàn Thành Phố Vĩnh Long đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc theo thông điệp 5K của Bộ y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *