Bằng cách riêng của mình, bà Ngà luôn âm thầm bảo vệ mẹ con Dung. Bây giờ bà mất rồi, ai sẽ là người chở che cho họ?

—————————
Link xem trọn tập: https://bit.ly/3iVniVe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *