1. ROBOT tí hon thám hiểm mặt trăng
  2. Thử nghiệm thành công thiết bị bay tự hành trong tự nhiên
  3. Xử lý nước tiểu thành phân bón hữu cơ cho cây trồng
  4. Lập bản đồ tuyết từ trên không giúp quản lý nguồn nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *