UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định công nhận Làng nghề hoa giấy ấp Tân Thuận A và Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *