Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp. Nhiều hoạt động SXKD tạm ngưng, nhiều lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc. Để san sẻ phần nào khó khăn, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP đã giảm tiền nhà và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những người thuê trọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *