Ngoài những lỗi chủ quan như thiếu quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu… thì việc để trẻ nhỏ sang đường một mình không có người lớn đi cùng cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *