Thực hiện công văn 1428 của Trung ương MTTQ Việt Nam và hướng dẫn 02 của Ban TGTU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân dự thảo các văn kiện trình ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; sáng 9/11, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến  trong các ủy viên UB MTTQ tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *