Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trà Ôn đã tập trung nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là 2 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer. Giảm nghèo được xem là một trong những điểm sáng trong thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ huyện NK vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *