Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *