Chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11- NK 2020-2025, sáng 20/9, Ban QLDA ODA  tỉnh Vĩnh Long khởi công xây dựng đường Bờ Kênh và đường Ranh P2- P9, thuộc hợp phần II Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *