Chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, NK 2020 – 2025, ngày 20/9, Ban QLDA đầu tư XD các công trình DD và CN tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Trung tâm YT huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *