Đánh cắp số phận

Cùng với các tầng lớp nhân dân hướng đến ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cán bộ, ĐV khối DN trên địa bàn tỉnh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo văn kiện trình ĐH về công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *