Sau hai ngày rưỡi diễn ra nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Bình lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung đề ra và tiến hành họp phiên bế mạc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *