Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023 Việt Nam đạt một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số, được tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo năm 2023 đứng thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%. Đến hết năm nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528/1.086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Triển khai 81% thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm được gần 37 triệu giờ làm việc của người dân, tương đương với tiết kiệm được 1.274 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *