Thị xã Bình Minh được công nhận đô thị loại III vào năm 2020. Hiện đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *