Phát huy tinh thần kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng các phong trào có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân. Trong đó, việc tích cực tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh, giúp cho các phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống đã thực sự trở thành những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân ái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *