Những năm gần đây, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long, về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, thể hiện qua việc chung tay, góp sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện nếp sống văn minh, giúp diện mạo đô thị không ngừng đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *