Nhịp sống phát triển thì luyện tập TDTT đã trở thành nhu cầu ngày càng lớn của cư dân đô thị. Tại TP Vĩnh Long, các loại hình TDTT phát triển ngày càng phong phú, với số lượng người tham gia ngày càng đông, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu rèn luyện cơ thể, bồi dưỡng sức khỏe của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *