Bên bờ hạnh phúc

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Đoàn Văn công Quân khu 7 đã mang lời ca tiếng hát phục vụ đồng bào chiến sĩ trên nhiều mặt trận, là lực lượng nòng cốt của văn nghệ quân đội ở phía Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *