Trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, văn học nghệ thuật có vai trò rất to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước, phát huy những giá trị nhân văn và khơi dậy chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, từ cuối năm 2022, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long đã lên kế hoạch, kết hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *