Đánh cắp số phận

Ca khúc Nam bộ kháng chiến, sáng tác của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn ra đời nhân sự kiện ngày 23/9/1945, quân và dân Nam Bộ đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai.
Giai điệu hào hùng như hồi kèn thúc giục lòng người ra trận đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh quyết tâm chống giặc của triệu triệu trái tim người dân Việt Nam ngày ấy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *