Văn hóa truyền thống dân tộc là mạch nguồn cảm xúc cho giới trẻ hôm nay, bằng nhiều phương thức sáng tạo, nhiều bạn trẻ đang là nhịp cầu nối để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông để lại…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *