Đánh cắp số phận

Hiện nay có nhiều thông tin liên quan đến hậu COVID làm cho những người đã từng nhiễm bệnh lo lắng. Vậy, những ai sẽ cần phải thăm khám liên quan đến hậu COVID? Và làm gì để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sau khi nhiễm COVID-19?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *