Bên bờ hạnh phúc

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Do vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cũng đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Từ đó, năm 2024, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng thanh niên được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *