Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long luôn quán triệt và chấp hành nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra và chất lượng ngày càng được nâng lên. Năm 2023, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục xác định tập trung thực hiện đột phá về đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Do vậy, nội dung này được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện của lực lượng vụ trang tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *