Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; bám sát tình hình địa phương, đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *