Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong những khâu đột phá của năm 2024. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện các đối tượng sát với tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *