Bên bờ hạnh phúc

Đến nay, Vĩnh Long đã giải quyết được vấn đề quy mô dân số, đưa mức sinh từ 23,96 năm 1993 xuống còn 11,8‰ năm 2017. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm của giai đoạn 2009 – 2019 là giảm 0,03% thấp hơn giai đoạn 1999 – 2009 tăng 0,14%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *