Bảo hiểm thất nghiệp thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của người lao động và người sử dụng lao động đối với trường hợp lao động mất việc. Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, người lao động dễ rơi vào hoàn cảnh mất việc làm. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *