Với sự quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện, và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay cơ cấu kinh tế huyện Bình Tân có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng. Sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, chính là nhân tố tích cực để Bình Tân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *