Hiện nay, việc sản xuất nông sản theo hợp đồng đang được khuyến khích. Nhiều doanh nghiệp có được đơn hàng tiêu thụ lớn nên rất cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn để đáp ứng. Và câu chuyện hình thành chuỗi giá trị với sự hợp tác giữa doanh nghiệp và người dân đang được thực hiện trên một số sản phẩm khá mới tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *