Với những kết quả đạt được và định hướng phát triển lúa gạo chất lượng bền vững của các địa phương thì vùng nguyên liệu Tứ giác Long Xuyên đang ngày càng được nâng chất, nâng giá trị. Từ đó đảm bảo được thu nhập tốt trên đơn vị diện tích, người nông dân mạnh dạn gắn bó với cây lúa, vừa ổn định kinh tế, vừa góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *