Đối với trẻ em, sốt là biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau. Cách thức xử lý sốt cho trẻ an toàn và hiệu quả là rất quan trọng, nhất là trong thời tiết đang chuyển mùa như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *