Nhà ở xã hội là nhu cầu cấp thiết của những người lao động có thu nhập thấp. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Dù các dự án này chưa được mở bán, thế nhưng trong thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội đã rao bán nhà ở xã hội. UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các đối tượng này. Đồng thời, cảnh báo đến người dân phải thận trọng trước những thông tin mua bán, huy động vốn không đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *