Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành, giao dịch dân sự sẽ bị vô hiệu nếu giao dịch đó là giả tạo. Tuy nhiên, đối với câu chuyện mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được xác lập giả tạo để che dấu hợp đồng vay, nhưng lại không bị tuyên vô hiệu. Tại sao lại như vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *