Với gói hỗ trợ 26.000 tỷ lần này, có tổng cộng 4 nhóm chính sách trong tổng số 12 nhóm chính sách quy định về việc hỗ trợ cho người sử dụng lao động. Trong đó, có những chính sách mới hoàn toàn, cũng có những chính sách được kế thừa từ gói hỗ trợ trước đây. Nhưng có sự điều chỉnh theo hướng cắt giảm thủ tục và nới lỏng điều kiện thụ hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *