Thời gian qua, chính sách cho vay mua, xây mới, sửa chữa nhà ở, hay còn gọi là là chính sách nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình công chức, viên chức, người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội được an cư, ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *