Ngày 18 tháng 5 năm 2015, nhân dịp khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dành tặng Trung tâm tích hợp dữ liệu Khoa học và công nghệ trực thuộc Khu lưu niệm. Đây là bộ sưu tập toàn diện, sinh động về thân thế, sự nghiệp, hoạt động nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ của Giáo sư viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Trung tâm gồm các thư viện điện tử, lưu trữ tài liệu Khoa học công nghệ trong nước và quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân trong và ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *